mapy BUSKO-ZDRÓJ

GEODEZJA BUSKO-ZDRÓJ

 

Firma GEOMETR geodeta mgr inż. Rafał Kornacki mieści się w 28-100 Busko – Zdrój, ul. Kościuszki 60/33, geometr.busko@gmail.com, telefon: 501303724, świadczy usługi geodezyjne i kartograficzne oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów od 2009 roku. Inwestycje budowlane, czy to mieszkaniowe czy przemysłowe na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia wymagają pracy naszych geodetów od przygotowania opracowań wstępnych, projektowych, położenia obiektu i jego elementów w czasie budowy, aż po inwentaryzację powykonawczą.  Pierwszym istotnym elementem jest sporządzenie przez firmowego geodetę mapy zwanej podkładem do celów projektowych. Ta mapa służy do projektowania budynków lub innych obiektów budowlanych, urządzeń podziemnych. Proces opracowania mapy jest wieloetatowy i wymaga od naszych geodetów dogłębnej wiedzy na temat zasad wykonywania wywiadu terenowego, kryteriów doboru skali, pomiarów w terenie, tyczenia -  które stanowi podstawowy zespół czynności pomiarowych wykonywanych przez geodetów i gwarantuje  usytuowanie obiektu z projektem budowlanym. Nasi geodeci są dokładni, systematyczni, cierpliwi z wyobraźnią przestrzenną i w doskonałej kondycji oraz z doświadczeniem w swoim zawodzie. Sprostają wszystkim wymaganiom Klientów. Zapraszamy.

GEOMETR

Ul. Kościuszki 60/33
28-100 BUSKO-ZDRÓJ

501 303 724

Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: USŁUGI
Branże: GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Podział branżowy: Usługi kartograficzne, Usługi geodezyjne
Miejscowość: BUSKO-ZDRÓJ
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Słowa kluczowe: geodeta BUSKO-ZDRÓJ, mapy BUSKO-ZDRÓJ, geodezja BUSKO-ZDRÓJ, usługi geodezyjne BUSKO-ZDRÓJ, pomiary BUSKO-ZDRÓJ, klasyfikator BUSKO-ZDRÓJ